r_mobile
کد خبر: ۱۲۴۸۸۹
تاریخ انتشار:۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۶
برخی از اعضاء ۳۰ نفر را در سیستم شهرداری استخدام کرده اند
حجت الاسلام سواری اظهار کرد :برخی از اعضا ۲۰ تا ۳۰ نفر را در شهرداری استخدام کرده اند، اگر رئیس شورای شهر به دنبال عدالت در استخدام شهرداری است چرا نامی از برخی نیروهای تحمیلی اعضاء به شهرداری دیده نمی شود.
به گزارش رهیاب به نقل از اهواز نوین ، حجت الاسلام کاظم سواری عضو شورای شهر درباره لیست استخدام های غیر قانونی اعضای شورای شهر در شهرداری اظهار کرد: لیست استخدامی های غیرقانونی تهیه شده توسط رئیس شورای شهر قطعا باهدف خاصی انجام شده است زیرا اگر قصد وی رعایت مقررات موجود جهت استخدام درشهرداری بود در مرحله نخست باید درج اسامی را استعلام کامل می کرد.

وی عدم مشورت با اعضای شورا در رابطه با این موضوع را نیزسهم خواهی دانست و افزود: افرادی در لیست درج شده که در گذشته استخدام شهرداری شده اند این ادعا با مدارک در شهرداری قابل اثبات است.

حجت الاسلام سواری با اشاره به اینکه درجلسات قبلی از آماری به تعداد ۸۵۰نفر استخدام غیرقانونی صحبت شده بود گفت: درحال حاضر ۳۱۶نفر از اسامی افراد در لیست درج شده است درصورتیکه اگر قرار باشد لیستی از استخدام های غیرقانونی تهیه شود، باید از ساختمان شورا، مشاوران رئیس شورا و شهردار تا نیروهای سازمان های زیرمجموعه شهرداری، مناطق و فضای سبز نیز باید بررسی شوند.

عضو شورای شهر اهواز ادامه داد:  بارها اعلام کرده ام در صورت لزوم استخدام نیرو در شهرداری باید از مجاری قانونی مانند آزمون های استخدامی که همه شهروندان اهوازی بتوانند از این حق برخوردار شوند استفاده کرد، اکنون برای شفاف سازی باید اعضایی که نیروی خودشان را در سیستم تزریق کردند، مشخص شوند.

سواری با اشاره به اینکه برخی از اعضا ۲۰ تا ۳۰ نفر را در شهرداری استخدام کرده اند، افزود: اگر رئیس شورای شهر به دنبال عدالت در استخدام شهرداری است چرا نامی از برخی نیروهای تحمیلی اعضاء به شهرداری دیده نمی شود.

وی با اشاره به اینکه انتشار لیست اسامی استخدامی های شهرداری حرکتی تبلیغاتی از سوی رئیس شورای شهر اهواز است، اضافه کرد: ازسوی دیگر لیست ها بدون طبقه بندی ارسال شده در صورتی که ارسال چنین نامه هایی باید محرمانه باشد نه اینکه بعد از انتشار در فضای مجازی به گوش اعضای شورا برسد؛ همه این مسائل حاکی ازعدم شایستگی و توانمندی شیرمردی برای ریاست شورا میباشد باید اعضای شورای شهر با همکاری هیئت رئیسه تغییراتی ایجاد کنند.