r_dakheli sp_dakheli
به‌روز شده در: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۱
l_dakheli
کد خبر: 131036
تعداد نظرات: ۱ نظر
2017 April 11 - ۰۰:۳۲ - ۲۲ فروردين ۱۳۹۶ تاریخ انتشار:
یادداشتی از حجت الاسلام امین بهرامی

حجت الاسلام امین بهرامی(شریعت شوشتری): بطور کلی هر دینی دارای مقرراتی است که به آن دیتور العمل ها(عبادت)گفته میشود،که عبادت علاوه برتقویت روحیه توحیدی یک فرد درجهت تأمین نیازهای روحی انسان تشریع شده است و اعتکاف یکی از عباداتی است که دین مبین اسلام درجهت تزکیه آحادجامعه از زنگارهایی که درزندگی پرازفرازونشیب امروز مرتکب آن می شویم برای ما قرارداده است.

ضرورت اعتکاف

قبل از آنکه به بحث ضرورت اعتکاف اشاره کنیم ذکر نکته را خالی از لطف نمیدانیم که باید بدانیم اعتکاف اختصاص به دین اسلام ومسلمانان ندارد وانبیای الهی مانندحضرت ابراهیم (علیه السلام)وپیروان پیامبران درطول دوران های مختلف نیز معتکف میشدند.از آنجایی که سنت اعتکاف آمیزه ای از چند عبادت بافضیلت باشرایط خاصی است، هرکسی این توفیق راپیدانمیکند بازبان روزه و ۳شب بیتوته درمسجدبه این سعادت دست پیداکند.لذا درجامعه امروز که تهاجم فرهنگی غرب از هرسومردم ماخصوصا نسل جوان را تحت تأثیرقرارداده است ضرورت داردتااعتکاف های بامحتوای دینی،فرهنگی،اجتماعی شکل گرفته و علاوه برتقویت روحیه عبودیت آحاد جامعه سرمایه گذاری معنوی را برروی نسل جوان انجام داده تا به دام های مختلف شیطان وشیطان صفتان امروز دچارنشوند.

عبادت در اعتکاف

جامعه امروز با آنقدر رنگارنگ است که دل کندن ولو موقتی از آن برای عده ای سخت است ولی جوان معتکف در مسجد دوروز خود رااسیرمیکند تاروز سوم اورادستگیرکنند. خوابیدن در مسجد کراهت دارد،اماچرا کراهت آن درایام اعتکاف برداشته شده است؟ممکن است خداوند این خط قرمز را درخانه خود ازمیان برداشته تا فرد معتکف وجوان متعبددرسایه سار عشق ومحبت دوطرفه ازجانب معبودومعشوق به حقایقی دست پیداکندکه ممکن است خارج از این مکان به آن دسترسی نداشته باشد. گویی اعتکاف طرح دوستی است که خداوند رحمان خود طراحی کرده تا فردی که درگیروداررذائل اخلاقی افتاده است باخداآشتی کند وخداوندهم گناهان گذشته را نادیده بگیرد.پیامبر اعظم(صل الله علیه وآله)فرموند(من إعتکف ایمانا وإحتساباغفرله ماتقدم من ذنبه.هرکس باایمان و اخلاص معتکف شود گناهان گذشته اش آمرزیده می گردد.)(۱)

آن مؤمنین وجوانانی زیرک هستندکه درفرصت سه روزه ای که خداوند متعال دراختیارآنان قرارداده است زنگاراز دل خودبرای خدایی شدن وخدایی ماندن پاک نموده و زندگی دیگری را شروع نموده وتولد مجددی را تجربه نمایند.اعتکاف فرصت خوبی است تا آحاد جامعه خصوصا نسل جوان اشتغالات روزمره و دلبستگی های خودرا کنارگذاشته تاروح خودرادرچشمه سارخدای منان شستشوداده وبامعطرشدن به عطربندگی ره توشه یک سال زندگی معنوی خویش را فراهم نمایند.

دراین نوشتارمختصر برآن شدیم تابخشی از آثارحضورجوانان را بیان نماییم. امید است که مورد توجه ودقت نظر قراربگیرد.

(۱)متعبد محض بودن دراعتکاف

روحیه عبادت وبندگی موجب می شودبنده درتمام مراحل زندگی،اعمال و رفتارخویش را مطابق رضایت خدای متعال قراربدهد.از احکام اعتکاف این است که شخص معتکف نمی تواند ازچهاردیواری مسجد خارج بشود،مگربرای امورخاصی که دراحکام اعتکاف موجوداست.این ظاهر چنین حکمی است اماممکن است درباطن معنای این حکم اینگونه باشدجوان معتکف مراقب باشد پس از ایام اعتکاف این دایره وسیع تر از مسجد می شود به این معناکه شخص معتکف دردوره آموزشی اعتکاف آموخته همانگونه که نمی تواند پای خود را از مسجد بیرون بگذارد،به همان میزان خارج از مسجد نمیتواند پای خود را فراترازاحکام الهی ودستمرات دین بگذارد و بهتر بگوییم نمی تواندپای خودرا از محدوده ی حکومت وقدرت خدا فراترنهاد. به عبارتی باید گفت؛اعتکاف را به همان میزان که انجام میدهیم بیشتراز آن میزان باید وقت گذاشت که حکمت های دستورات الهی رادراعتکاف بفهمیم اگرچه برای آموختن کل حکمتهای دین هرچقدروقت بگذاریم کم کاری کرده ایم.اگر یک جوان توجه کند مشاهده خواهدکرد در ایام اعتکاف مؤمنین کمتر بایکدیگر صحبت میکنند،دراین حالت انسان باخدای خود خلوت میکند،فکرش به کارمی افتد تا خودش رادریابد،بیشتر به عیوب خود می پردازد وشنیدن غیبت برایش لذت بخش نیست برخلاف محیط بیرونی مسجد. دراین ایام متوجه تلخی گناه می شود. سعی میکند از کثرت واجتماعی بودن دریک عمل دسته جمعی واجتماعی مانند اعتکاف به خود برسد،زیرا می داند اگر خودرا پیداکردهمان وقت است که اعتکاف او جواب داده و به خداهم رسیده است.لذا روحیه تعبد مؤمنین معتکف بلأخص حوانان درایام اعتکاف بالاترمیرود و فقط قصددارد درمسیری قدم برداردکه خط کشی آن مسیرتوسط معبود انجام گرفته است.

(۲)آماده سازی دل برای خدا

جوانی فصل شور،غرورو غلبه شهوت بر دیانت وعقلانیت است. هرچند که یک جوان بااختیارخودو البته نه سر ازخود،بلکه باإذن الهی وتحت امر پروردگارفاصله میگیرد.دنیایش هم راحت تر می شود.رسول خدا(صل الله علیه وآله)این رابطه فرمودند(إن الله عزوجل اوحی الی الدنیاأن إتعبی من خدمک و إخدمی من رفضک. خداوند به دنیا وحی کردای دنیاهرکس به توخدمت کرد اورا به رنجش بیندازو هرکس تورادور افکندبه او خدمت کن)(۲).

هرچقدر فردقلب خودرا مطمئن تربه عظمت،قدرت و رأفت الهی کند کنارآمدن با سختی ها و پیچ وخم های مسیر زندگی برایش آسان ترمیگردد.مانند روزه گرفتن،که انسان بااختیار نمیخورد ونمی آشامد و کارآسانی هم نیست اماوقتی جوان متعبد میبیند اولاامر الهی است و اوامر خدا بی حکمت نیستند،گوش جان میسپارد.ثانیاعلاوه برامتثال امر خدا وعبادت دستگاه گوارشی بدن سالم میماندو سلامتی بیشتر باروزه گرفتن تضمین میگردد.اعتکاف هم سه روز روزه گرفتن از دنیا و مافیهاست تا معتکفین بتوانند قلب خویش را صیقل دهند. آنچه یک جوان درایام اعتکاف انجام میدهد،داشته های او دراین سه روزوتوبه از گناهان دیروزاست،وقتی خداداشته های جوان معتکف رادیدبه آن نظرمیکند.نبی گرامی اسلام(صل الله علیه وآله)فرمودند(إن الله لاینظرإلی صورکم و إلی أموالکم ولکن ینظر إلی قلوبکم و أعمالکم.خداوند تبارک وتعالی به چهره و دارایی شما نمی نگرد،بلکه به دل ها و کردارهای شما می نگرد.)(۳)

(۳)ارتقاء سلامت اخلاقی درجامعه

یک جوان معتکف که سه روز درمسجدبه تمام اوامر ونواهی،الهی

سرتعظیم فرو می آورد ونفس خویش را نهیب میدهدنمیتواند خارج از مسجدودرجامعه برای مردم گردن کشی کرده و سلامت اخلاقی واجتماعی را بخاطر غرور جوانی یا رذائل اخلاقی به خطر بیندازد،چراکه پذیرش عبودیت ،منجربه آن می شودکه فرد ملزم به دستور العمل های الهی دربخش اجتماعی واخلاقی بشود.باتوجه به روایات معصومین(علیهم السلام)خداوند حقوق بندگان رامقدمه حقوق خودقرارداده است.لذا کسی که حق بندگان خدا را ادا کند،حق خداوندرانیز ادامیکند. جوان معتکف می کوشدتا به دستورات دین درحیطه اجتماع مانندصله رحم،کمک به فقرا،حمایت از ستم دیدگان و ستم نکردن به دیگران،خوشرویی،اقتصاد وکسب حلال و... که از جانب خداوندحکیم متعال وضع شده عمل نماید،زیرا در سه روزی که معتکف بودروحیه تعبدوتوحیدی خویش را تقویت نمودو آموخت که دین مجموعه ای از بایدها و نبایدهای فردی واجتماعی الهی است و بااین دستورات نمی شود گزینشی برخورد نمودبلکه باید به کل آموزه های دینی عمل کرد.

این سه اثر،آثارکلی حضور جوانان دراعتکاف بودکه بیشترباجنبه فردی واجتماعی بیان شد. گذشته از این آثار،آثاردنیوی واخروی دیگری نیز درزمینه اعتکاف وجود داردکه بارهااز لسان خطباو قلم نویسندگان بیان شده است.

پ.ن:

(۱)کنزالعمال،بیروت،ج ۸،ح۲۴۰۰۷

(۲)إمالی،شیخ صدوق،ص۲۷۹

(۳)مستدرک الوسائل،ج١١ص٢٦٤

انتهای پیام/

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
https://telegram.me/rahyabnews_channel
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
comment
علی ناصری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
comment
0
0
comment واقعا هرچی ازآثار بیانی و بنانی حضرت حاج آقای بهرامی دیدیم همه نشان از شخصیت والای علمی،معنوی وسیاسی ایشون داره. خداحفظشون کنه.
r_sar_karikator
نظر شما
l_rsar1
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
https://telegram.me/rahyabnews_channel
br_box_ltab
bl_box_ltab
https://telegram.me/rahyabnews_channel
br_box_ltab
bl_box_ltab
https://telegram.me/rahyabnews_channel