منطقه فناوری انرژی خوزستان رونمایی می‌شود
به گزارش رهياب: منطقه فناوری انرژی در استان خوزستان که با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی ایجاد شده است، به زودی رونمایی می‌شود تا شاهد توسعه و فعالیت بیشتر فعالان این حوزه در این زیست بوم باشیم. منطقه فناوری را باید زیست بومی برای حداکثرسازی توان ساخت داخل و خدمات در حوزه نفت، گاز و نیرو دانست.

ایجاد این منطقه قصد ایجاد زیست بومی با محوریت شبکه‌سازی بین ذی نفعان حوزه نفت، گاز و نیرو را دارد. در این زیست بوم دو بخش عرضه و تقاضا موضوع مهم است. در این میان به عرضه کنندگانی همچون فناوران، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش بنیان، پژوهشکده‌ها و مراکز علمی می‌توان اشاره کرد که در کنار یکدیگر شبکه معناداری برای ایجاد و تامین خدمت یا کالایی خاص شکل می‌دهند. در بخش تقاضا نیز به واسطه منابع غنی نفت و گاز در استان خوزستان و همچنین تولید بیش از  70 درصد نفت کشور در این منطقه بازیگران اصلی همچون شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت نفت و گاز اروندان، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت گاز استان خوزستان و شرکت آب و برق خوزستان در این منطقه حضور دارند. بنابراین ارتباط این دو بخش و تامین نیاز و تقاضاها با محصولات داخلی هدفی است که این فعالیت دنبال می‌کند. بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت علمی، توسعه منطقه‌ای مبتنی بر پتانسیل‌ها منطقه مد نظر است تا شاهد شکل‌گیری عرضه و تقاضا در این منطقه باشیم.

ایسنا