میثم خالدی
دیدار تیمهای فولادخوزستان و پدیده

..............