کشاورزان خوزستان در یک روز دو بار تجمع کردند
به گزارش رهياب: جمعی از کشاورزان خوزستانی صبح امروز در اعتراض به ممنوعیت کشت تابستانه مقابل سازمان آب و برق خوزستان تجمع کردند.

تجمع کنندگان سپس راهی استانداری خوزستان شدند تا صدای اعتراض خود را به گوش استاندار خوزستان برسانند کشاورزان معتقدند استاندار خوزستان با مصوبه ای در ستاد خشکسالی به منظور تامین آب شرکت های نیشکر، کشت تابستانه را برای کشاورزان حوزه کارون و دز محدود کرده است.

سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های کشاورزی خوزستان در همین رابطه اعلام کرد کشاورزان، محدودیت کشت را تنها به میزان محدودیت کشتِ در نظر گرفته شده برای شرکت های نیشکر می پذیرند.