سرپرست فرمانداری اهواز:
سیلاب عین‌دو اهواز به زمین‌های بایر منحرف می‌شود

به گزارش رهياب: جمال عالمی نیسی در رابطه با ورود سیلاب به منطقه عین دو اظهار کرد: صبح امروز آب به منطقه عین دو رسیده بود که عامل اصلی آن کانال انتقال آب چمران است.

 وی با اشاره به ورود سیلاب به انتهای محله عین دو اهواز، افزود: مردم منطقه در ایجاد سیل بند و جلوگیری از ورود آب به منازل در حال همکاری هستند.

سرپرست فرمانداری اهواز با بیان اینکه روز گذشته نیز کانال چمران سبب ورود آب از سمت پلیس راه به داخل اهواز شد، عنوان کرد: امروز شهرداری منطقه و مرکز به منظور مهار و جلوگیری از ورود سیلاب  به خانه‌های مردم  با استقرار در منطقه تمام امکانات خود را بسیج کردند.

عالمی نیسی گفت: بنا است برای جلوگیری از پیش‌روی سیلاب دو کار انجام شود ابتدا کانال چمران از نقطه شروع سرزیر سد تنظیمی کرخه در حمیدیه بسته شود که مقرر بود روز گذشته سازمان آب و برق آن را ببندد اما بسته نشد.

وی  افزود: دوم اینکه سیلاب به سمت زمین‌های بایر منحرف شود که در این صورت باید کانال به وسیله ماشین‌آلات مهندسی باز شود یا اینکه از طریق انفجار اقدام به باز کردن آن کنند.