مرتضی مرادی
خوش آمدی آقاحسین!
در درون سپاه یک رسم نانوشته وجود دارد که برای فرمانده کل سپاه از عناوین سردار و سرلشکر کمتراستفاده میشود بلکه آنان را بانام کوچک خطاب میکنند!

حتما اذهان همگان با آقامحسن و آقارحیم و آقاعزیز، فرماندهان قبلی سپاه ، ‌بیشتر از عناوین سردار و سرلشکر آنها آشناست!

گویی رمز و رازی در این فرهنگ نهفته است!

امروز در فرخنده سالروز میلاد بقیت الله الاعظم (عج) ، با حکم فرماندهی محترم کل قوا ، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه شد.

بدون اغراق میگویم که برای این فرمانده، به طریق اولی نام آقاحسین بامسماست!

اول آنکه؛ هم نام اباعبدالله الحسین(ع) است که الگو و عشق همه پاسداران است.

دوم آنکه؛ به مصداق آیه شریفه" محمد رسول الله والذین معه اشداء‌علی الکفار و رحماء بینهم"
دربرابر دشمنان شدید و قاطع و در بین خودی ها بسیار رئوف و مهربان است.

سوم آنکه؛ در بی علاقگی به زخارف دنیا ، اخلاق محوری ، تواضع ، ساده زیستی ، مردم داری و در یک کلام در معنویت محوری در بین همگان حسن شهرت دارد. او یک حافظ و مانوس با قرآن است.

چهارم آنکه؛ قطعا او یکی از برترین استراتژیست های نظامی کشور ماست که در بین همه نظامیان اعم از ارتشیان و سپاهیان و ...به ویژه در مراکز و دانشگاه های نظامی کشور، وجاهت بالایی دارد.

اعطای حکم فرماندهی کل سپاه و درجه سرلشکری ازطرف رهبر فرزانه انقلاب گواری وجودت ؛ آقا حسین!

خوش آمدی فرمانده مهربان و مقتدرم ؛ آقاحسین!

مرتضی مرادی اول اردیبهشت ۹۸