محرومیت بازیکن فولاد تعلیق شد
به گزارش رهياب: پس از تخلف فرزاد جعفری- بازیکن تیم فولاد خوزستان در مسابقه ای که روز 22 فروردین ماه برگزار شده بود کمیته انضباطی این بازیکن را به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی و 3 جلسه از همراهی تیم خود محروم کرد.

 وی پس از پرداخت جریمه نقدی و گذراندن یک جلسه محرومیت خود، از کمیته انضباطی درخواست بخشش نمود که این کمیته پس از بررسی دو جلسه باقیمانده محرومیتش را از تاریخ 30 تیرماه به مدت 6 ماه به حالت تعلیق در اورد.

 چنانچه این بازیکن در طول این مدت مرتکب تخلفی شود علاوه بر تنبه، از قرار تعلیق صادره رفع اثر و محرمیت اجرا خواهد شد.

ورزش سه