نماینده مجلس: تفحص از سرخابی‌ها به پایان رسید

به گزارش رهياب: سید صادق طباطبایی رئیس هیئت‌ تحقیق و تفحص از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه روند بررسی این پرونده به پایان رسیده است، گفت: هفته گذشته نیز جلسه‌ای درباره جمع‌بندی این تحقیق و تفحص داشتیم.

وی تصریح کرد: پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه این پرونده در اختیار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار داده می‌شود تا در صحن کمیسیون قرائت و پس از آن برای اعلام رای نمایندگان و قرائت در صحن علنی پارلمان به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم می‌شود.

نماینده اردستان در مجلس با بیان اینکه در روند بررسی این پرونده مشخص شد که نظام مالی، حقوقی و اداری مشخصی بر مجموعه این دو باشگاه حاکم نیست، ادامه داد: بی‌نظمی در ساختار این دوباشگاه به وضوح دیده می‌شود.

رئیس هیئت‌ تحقیق و تفحص از سرخابی‌ها با تاکید براینکه برای شناخت مشکلات این دوباشگاه نیازی به بررسی و تحقیق و تفحص نیست، اضافه کرد: به قدری مشکلات این دو باشگاه واضح است که خود مدیران این دوباشگاه هم به این مشکلات اعتراف می‌کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه باید نظام حقوقی و مالی این دوباشگاه نظام‌مند شود، افزود: به طور نمونه در پایان هر سال باید این دوباشگاه بیلان مالی خود را اعلام کنند که این اتفاق به دلیل اینکه جمع‌بندی در پایان سال انجام نشده، وجود ندارد.