شهرداری‌ های خوزستان باید پیمانکاران و نیروهای بومی را به کار گیرند
به گزارش رهیاب ؛ فاضل عبیات در نامه‌هایی جداگانه به شهرداری‌های استان خوزستان ۳ ابلاغیه جدید صادر کرد.

وی در یکی از ابلاغیه ها آورده است: به جز موارد اضطراری که بر حسب شرایط زمانی و حوادث غیر مترقبه محقق می‌ شود، از تقاضای ترک تشریفات مناقصه خودداری و انجام معاملات مربوطه وفق قانون با برگزاری مناقصه انجام شود.

معاون عمرانی استاندار خوزستان در ابلاغیه دیگری خطاب به شهرداری ها تأکید است: بر اساس ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه اولویت ارجاع کار در شرایط برابر با پیمانکاران واجد شرایط بومی و به کارگیری نیروهای بومی استانی ( در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) رعایت و اجرا شود.

عبیات در ابلاغیه سوم خود عنوان کرده است: در راستای ارتقای سطح شفافیت، بدهی ها و مطالبات شهرداری‌ها از محل منابع عمومی و داخلی در سامانه گزارش گیری بدهی ها و مطالبات (سماد) ثبت شود.