رهیاب بررسی می کند؛
آقای استاندار پاسخ دهد؛ چرا 902 روز سرپرستی در فرمانداری اهواز؟!
به گزارش رهیاب ؛ یکی از مشکلاتی که نظام دولتی کشور در طول دوره‌های مختلف درگیر آن بوده، سکان داری دستگاه ها و سازمان های کلیدی کشور از طریق سرپرست است.

در دولت های یازدهم و دوازدهم این موضوع به شکل گسترده ای میان دستگاه ها و حتی وزارتخانه های مهم، تسری پیدا کرده است.

این موضوع سبب شده، مدیری که ماه ها سرپرستی یک دستگاه را بر عهده دارد و تکلیف حکم خود را نامشخص می داند، انگیزه جدی برای فعالیت نداشته باشد و تنها در حد امضای محدود چند نامه و برگزاری چند جلسه، به ادامه کار در آن مسئولیت بپردازد.

در استان خوزستان نیز، پست های مدیریتی زیادی در سطوح مختلف از معاونت استانداری تا فرمانداری شهرهای کوچک، به صورت سرپرستی اداره می شوند و مدیران نه تنها از اختیارات کافی برخوردار نیستند بلکه آینده خود را در مسئولیت هایی فعلی، مبهم می دانند.

فرمانداری شهرستان اهواز که یکی از 9 کلانشهر کشور با جمعیتی حدود 1.5 میلیون نفر می باشد، پیش از آغاز به کار دولت دوازدهم تاکنون بلاتکلیف مانده است و با سرپرستی مدیریت می شود.

21 اسفندماه سال 95 و تنها دوماه پیش از انتخابات مهم ریاست جمهوری دوره دوازدهم، اسماعیل ارزانی بیرگانی فرماندار اهواز در استعفا یا برکناری مجهولی، با حکم غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، جای خود را به نبی الله خون میرزایی مدیرکل شیلات خوزستان داد.

جدای از بحث ها درباره این انتصاب عجیب آقای استاندار، خون میرزایی 15 ماه به صورت سرپرست در فرمانداری اهواز و همزمان در اداره کل شیلات استان خوزستان مشغول به فعالیت بود.

پس از 470 روز سرپرستی که انتظار می رفت حداقل حکم فرمانداری اهواز به نام خون میرزایی زده شود، استاندار خوزستان در 4 تیرماه 97 جمال عالمی نیسی معاون خود را به عنوان سرپرست جدید فرمانداری اهواز معرفی کرد.

سرپرستی عالمی نیسی که قابل درک تر از سرپرستی مدیرکل شیلات در فرمانداری بود، اکنون به سرنوشت خون میرزایی دچار شده و تا به امروز 432 روز از سرپرستی وی می گذرد.

براساس قانون، مدت زمان تصدی سرپرستی در سازمان های دولتی سه ماه است که تحت شرایط خاص تا یک دوره بعد و تا حداکثر ۶ ماه قابل تمدید است اما ظاهراً این موضوع برای صندلی فرمانداری اهواز صدق نمی کند.

با توجه به اینکه حکم فرماندار اهواز باید به تایید وزیر کشور نیز برسد، این انتظار وجود دارد که غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، ابهام 29 ماه سرپرستی در فرمانداری اهواز را پاسخگو باشد که آیا وی صدور حکم را پیگیری نکرده یا وزیر کشور قصد چنین کاری را ندارد!