میثم خالدی
مسابقات کشتی جام سردار سلیمانی در اهواز برگزار شد