میثم خالدی
حمایت تمام قد مردم اهواز از نظام اسلامی