هوای 5 شهر خوزستان در وضعیت ناسالم است
به گزارش رهیاب شاخص میزان ذرات معلق بر اساس آمار مرکز کنترل کیفیت هوای اداره کل محیط زیست خوزستان، کمتر از ۲.۵ میکرون در شهر اهواز برابر با 152 گزارش شده است که برای گروه‌های حساس در وضعیت ناسالم است.

شاخص کیفی هوا در دشت آزادگان 122، در ماهشهر 117، شوشتر 109 و در شادگان 107 ثبت شده است که هوای این شهرها را در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داده است.

 شاخص کیفی هوا (AQI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف نمایش می‌دهد.