نگاهی به تعطیلی مظاهر دین در پی شیوع کرونا:
سنگرهای انقلاب را نبندید
رهیاب/ از همان روز اول ورود کرونا به ایران انگشت اشاره را به سمت قم ؛ حرم ؛ نمازجمعه ؛ مساجد و هیات ها نشانه رفتند که اگر این ها قرنطینه یا تعطیل نشوند بحران کروناویروس دامن گیر ملت خواهد شد.

همزمان با پمپاژ سنگین ترس در رسانه ها برای ایجاد وحشت از حضور در اماکن مذهبی و هدف قراردادن اجتماع مومنین ؛ دولت روحانی از لغو تعطیلی مراکز تجاری و بازارها و مال ها و... گفت ؛ بقول روحانی همه در کسب و کار خود آزاد هستند( الا مظاهر دین و مذهب ) !

علی رغم تعطیلی ۳ هفته ای نماز جمعه و برپا نشدن نماز جماعت در برخی مساجد کرونا هر روز تعداد بیشتری را به خود آلوده می کند خصوصا در مناطقی که فرهنگ دینی کمرنگ تری دارند!

در این میان راه مقابله با بحران کرونا انفعال سنگرداران نهضت و تعطیلی عمق استراتژیک انقلاب اسلامی یعنی مساجد ؛ هیات ها و نمازجمعه نیست بلکه در شرایط فعلی بهترین اقدام خروج از انفعال و ایجاد جریان مردمی برای مقابله با کروناویروس است.

چنانکه طی ۴۰ سال گذشته در همه بحران ها اهالی مساجد ؛ هیات ها ؛ نمازجمعه و...با ایجاد جریانی فعال توانستند درخت پرثمر انقلاب اسلامی را از آفت ها حفظ کنند در این زمان نیز مقابله با بحران کروناویروس حضور فعال نمادهای دینی و انقلابی را می طلبد نه انفعال و خانه نشینی آن ها را !
در مطالب بعدی به شیوه اجرایی فعال شدن مساجد ؛ هیات ها و نمازجمعه ها و... خواهیم پرداخت.

انتهای خبر/