۱۵ دقیقه خاموش کردن کولر در ساعت اوج مصرف، چقدر می ارزد؟
رهیاب/ آیا می‌دانید: متوسط ظرفیت هر کولر ۲ کیلووات هست و هزینه سرمایه‌گذاری یک کیلووات نیروگاه برابر با ۱۰میلیون تومان؟! یعنی هر کولر که روشن می‌شود باید به اندازه ۲۰ میلیون تومان  در شبکه سرمایه‌گذاری کرد؟

پیک بار شبکه روزها از ساعت ۱۲ تا ۱۶ اتفاق می‌افتد. یعنی روزی ۴ ساعت. در کل تابستان، مجموع ساعت پیک کمتر از ۳۰۰ ساعت هست. برای این ۳۰۰ ساعت باید حداقل ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کرد که فقط قرار هست در همین ۳۰۰ ساعت کار کنند. هزینه احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه حداقل برابر با ۵۰۰۰۰ میلیارد تومان است. ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه تنها برای ۳۰۰ ساعت از ۸۷۶۰ ساعت سال.

حالا اگر هر کدام از ما تنها به مدت ۱۵ دقیقه در روز در پویش #به_وقت_روشنایی یک کولر را تنها به مدت ۱۵ دقیقه خاموش کنیم، یعنی ۱۰ میلیون تومان از این هزینه ها کم کردیم. اگر یک میلیون نفر شرکت کنیم، یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کردیم و به اندازه مصرف کل استان گلستان صرفه‌جویی کردیم. اگر ۲ میلیون شرکت کنیم به اندازه کل مصرف مازندران صرفه‌جویی کردیم.