گزارش تصویری/میثم خالدی
قرارگاه سازندگی سپاه ولیعصر در منبع آب اهواز