گزارش تصویری/میثم خالدی
مسابقات سوار کاری قهرمانی کشور در اهواز


.