گزارش تصویری/میثم خالدی
آیین غبار روبی حرم علی ابن مهزیار