نگاهی کوتاه بر نقش دولت ها در مسیر شکوفایی اقتصاد
دولت نباید بازیگر اقتصاد باشد
 به گزارش شبکه اطلاع رسانی رهیاب، طبق آنچه همه کارشناسان سیاسی و اجتماعی اذعان دارند و بر اساس تصریح مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر، امروزه دغدغه و مسأله اصلی مردم، حل معضل اقتصاد و معیشت است.

با توجه به این مهم، یکی از جدی ترین معیارها برای انتخاب بهترین گزینه در انتخابات آتی، نوع نگاه، روش و برنامه های دولت آینده برای مسأله پیچیده و حیاتی اقتصاد کشور است.

اقتصاد، واژه ای که تبدیل به شاه بیت سخنان انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری شده و از محسن رضایی که دست برتر خود را در اقتصاد و تفکر اقتصادی می داند تا همتی که از همت بلندش برای کاهش تورم دم می زند و تا رئیسی که قدرت اقتصادی را از بزرگترین مولفه های قدرت عصر حاضر می داند؛ دغدغه مردم است اما دولت ها باید با چه نگاهی به اقتصاد کشور وارد شوند؟

یادداشت کوتاه زیر، نکته ای کلیدی و حیاتی در باب نقش دولت ها و مردم در بهبود وضعیت اقتصادی کشور است:

اقتصاد نباید بر محور دولت باشد بلکه اقتصاد یک امر مردمی است که با اراده ی مردم سرمایه ی مردم و حضور مردم تحقق پیدا می کند و دولت اگر بخواهد به وظیفه ی صحیح خود عمل کند باید بداند که مسئولیتش برنامه ریزی، زمینه سازی، ظرفیت سازی، هدایت و کمک است.

در واقع دولت بازیگر نیست بلکه فقط قواعد بازی را میچیند و این مردم هستند که بازیگران عرصه ی اقتصاد هستند.

اگر دولت در جای خود نبود نه تنها پیشرفت حاصل نمیشود بلکه پسرفت رخ می دهد. دولت های ما چگونه اند؟  

دولت اگر دولت باشد با مدیریت خود کشور را به سمت درونزایی و شکوفایی میبرد.


انتهای خبر/