گزارش تصویری/میثم خالدی
رزمایش اقتدار بسیج سازندگی برگزار شد