گرما زمان کار ادارات خوزستان را کاهش داد
به گزارش رهیاب به  نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان  با توجه به پیش بینی وقوع دماهای ۵۰ درجه و بالاتر در مناطقی از استان تا روز پنجشنبه ( ۲۰ مردادماه ۱۴۰۱)، درخواست های شرکت برق منطقه ای جهت اتخاذ تمهیدات لازم به منظور پایداری شبکه برق خوزستان، بررسی موضوع در جلسه اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و  بنا به موافقت استاندار خوزستان به منظور مدیریت بهینه مصرف،  پایداری شبکه برق‌رسانی و تداوم خدمات رسانی به عموم شهروندان زمان اتمام فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روز چهارشنبه مورخ ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰می باشد.

همچنین کاهش ساعت کاری مذکور شامل مراکز امدادی ، درمانی ، بهداشتی ، اورژانس ۱۱۵،آتش نشانی ها ، بیمارستان ها و بخشهای عملیاتی دارای نوبت کاری ،تولیدی و ارایه دهنده خدمات شهری شهرداری ها نمی‌شود.

دستگاه‌های اجرایی مشمول کاهش ساعت کاری، موظف به رعایت دقیق و نظارت بر اجرای آن می باشند.شرکتهای برق موظف به کنترل و پایش میزان مصرف برق دستگاههای مشمول وگزارش نمودن آن به استانداری هستند.

انتهای پیام/