گزارش تصویری/میثم خالدی
رژه حماسي نيروهاي مسلح خوزستان در اهواز