r_dakheli sp_dakheli
به‌روز شده در: ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۰
l_dakheli
r_sar_karikator
برچسب ها
l_rsar1
برچسب: آگهی ترحیم
با انتشار آگهی ترحیم سبب تجمع پرخطر یک مراسم ختم...
کد خبر: ۱۶۹۰۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۹


علت انتشار آگهی ترحیم خبر داد ...
که با انتشار آگهی ترحیم سبب تجمع شهروندان و برگزاری...
کد خبر: ۱۶۹۰۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


نیست در قسمت نظرات یک پست در قالب آگهی ترحیم...
کد خبر: ۱۵۳۵۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


که حتمی امکان برگزاری مراسم ترحیم نیست و به همین... حال نصب آگهی ترحیم هستند بر روی دیوارهای صنعاء کشیدند...
کد خبر: ۷۲۳۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۲۹


br_box_ltab
bl_box_ltab
br_box_ltab
bl_box_ltab