حالت تاریک
جمعه, 25 خرداد 1403
نمایشگاه اسوه

افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز

افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز

نمایشگاه مجموع دستاورد‌های بسیج به همت فرماندهی ناحیه مقاومت بسج امام علی (ع ) در آستان علی ابن مهزیار اهوازی با حضور سردار شاهوار پور فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) افتتاح شد.

افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز
افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در اهواز

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از