حالت تاریک
یکشنبه, 13 اسفند 1402

آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد

آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد

آرین یکی از کودکانی که سال هاست با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کند و سختی‌های فراوانی را پشت سر گذاشته،حال با پوشیدن دوبنده کشتی در یک بازی موفق شد پویا دادمرز دارنده مدال برنز جهانی صربستان را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار «شبکه اطلاع رسانی رهیاب»؛ آرین یکی از کودکانی که سال هاست با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کند و سختی‌های فراوانی را پشت سرگذاشته ،به همت خیرین اهواز و انجمن خیریه فرشته‌های زمینی ، پس از گذراندن روزهای تلخ ، روز جمعه شیرین‌ترین روز زندگی خود را با پوشیدن دوبنده کشتی در یک بازی به آرزویش رسید و موفق شد پویا دادمرز دارنده مدال برنز جهانی صربستان را شکست دهد.

آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد
آرزوی شکست دادمرز مقابل آرین برآورده شد

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از