حالت تاریک
شنبه, 01 اردیبهشت 1403
رهیاب گزارش می‌دهد؛

شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای

شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای

مردم همیشه در صحنه خوزستان، امروز یازدهم اسفند برای یک انتخاب مهم از ساعات اولیه رأی‌گیری در شعب اخذ آراء حضور یافتند تا در انتخاب نمایندگان خود پیش قدم باشند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی «رهیاب»، مردم همیشه در صحنه امروز یازدهم اسفند برای یک انتخاب مهم از ساعات اولیه رأی‌گیری در شعب اخذ آراء خوزستان حضور یافتند تا در انتخاب نمایندگان خود پیش قدم باشند.

شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای
شور سرنوشت‌ساز مردم خوزستان پای صندوق‌های رای

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از