حالت تاریک
جمعه, 25 خرداد 1403
سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر؛

برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان

برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان

مراسم بزرگداشت شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و هیأت همراهشان همزمان با سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر در مسجد جامع شهرستان خرمشهر برگزار شد.

برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان
برگزاری آئین بزرگداشت شهید جمهور و همراهانشان

عکاس علی عسجری

انتهای خبر/

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از