حالت تاریک
یکشنبه, 13 اسفند 1402
رهیاب گزارش می‌دهد؛

بسیج امید ملت ایران

بسیج امید ملت ایران

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، برنامه های متعدی از جمله دیدار پاسداران با نماینده ولی فقیه ، تجمع بزرگ بسیحیان و نمایشگاه بزرگ بسیج امید ملت ایران در اهواز برگزار شد.

بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران
بسیج امید ملت ایران

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از