حالت تاریک
یکشنبه, 13 اسفند 1402
یادداشت؛

بسیج سوپاپ اطمینان نظام

بسیج سوپاپ اطمینان نظام

بسیج یک سوپاپ اطمینان برای نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود چرا که در بحران‌ها مانع از وارد آمدن فشارهای سنگین همه جانبه دشمن به این نظام می‌شود.

سید تاج الدین ایزدگشب دریادداشتی به شبکه اطلاع رسانی«رهیاب»نوشت: برهمگان مبرهن است تشکیلات بسیج درنظام جمهوری اسلامی منحصر به فرد ترین پدیده اجتماعی و بزرگترین تشکل مردم نهاد در عصر حاضر است که نظیر آن در هیچ یک از نظامات سیاسی دنیا یافت نمی‌شود.

نهاد مقدس بسیج از همان آغاز تولد و رشد بسیاری از بحران های اجتماعی و چالش‌های سیاسی کشور را در برهه ای که هنوز نظام نوپای جمهوری اسلامی به قوام نرسیده بود با اراده برخاسته از فرهنگ و تمدن ناب اسلامی و تفکر انقلاب مردمی خنثی و از بین برد.

امروز هم با گذشت چهار دهه از رویش این شجره طیبه «به تعبیر مقام معظم رهبری»، بسیج سد محکمی در مقابل دسیسه ها و نقشه های پر هزینه دشمن بوده است به طوری که هر گاه برای تمامیت ارضی و مردم این آب و خاک نقشه شومی در سر بپروراند با حضور بسیج نقش بر آب میشود و به همین خاطر است که تشکیلات بسیج در سالهای اخیر آماج حملات تبلیغاتی و رسانه ای دشمن قرار گرفته است.

به عقیده بنده بسیج یک سوپاپ اطمینان برای نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود چرا که در حوادث و بحران ها مانع از وارد آمدن فشارهای سنگین همه جانبه دشمن متخاصم به بدنه وبخش‌های مختلف این نظام و کشور می‌شود.

بسیج امروز نه تنها پیش رونده است بلکه تفکر و رویکرد آن نشان داده است که به مرحله پیش برندگی رسیده است، نمونه بارز آن تکثیر این تفکر در کشورهای عراق ، یمن ، سوریه ، لبنان ، فلسطین ، افغانستان و بسیاری از قلمروهای اسلامی و غیر اسلامی دنیا که منجر به استکبار ستیزی و مبارزه با استعمار شده است.

پایان پیام/

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از