حالت تاریک
جمعه, 11 خرداد 1403
گزارش تصویری؛

حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق

حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق

راهپیمایی حمایت از عملیات تنبیهی وعده صادق علیه رژیم غاصب صهیونیستی بعد از اتمام نمازجمعه در اهواز با حضور مردم ولایتمدار و قدردان اهواز برگزار شد.

حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق
حمایت‌خوزستانی‌ها از عملیات تنبیهی وعده صادق

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از