حالت تاریک
یکشنبه, 13 اسفند 1402
حضور پرشور دانش آموزان؛

دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان

دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان

دهه نودی‌ها و دهه هشتاد‌ی‌های استان خوزستان در راهپیمایی استکبارستیزی حضوری پرشور داشتند.

به گزارش «رهیاب» دهه نودی‌ها و هشتادی‌های سرتاسر خوزستان هم‌زمان با کلیه دانش اموزان سراسر کشور با حضور پررنگ خود در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ضمن اعام انزجار از استکبارجهانی با کودکان غزه و مردم فلسطین ابراز همدردی و حمایت کردند.

 

دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان
دهه نودی‌ها و هشتادی‌های خوزستانی در راهپیمایی۱۳ آبان

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از