حالت تاریک
جمعه, 31 فروردین 1403
معاون اداره‌ شهرسازی خوزستان خبر داد:

رکود طرح مسکن مهر در خوزستان

رکود طرح مسکن مهر در خوزستان

معاون اداره‌ شهرسازی خوزستان گفت : بیش از ۳۰ درصد از واحد‌های مسکن مهر ناتمام و باقی مانده کشور در خوزستان است.

به گزارش رهیاب ؛میثم آذرسا ، با بیان اینکه خوزستان رتبه نخست واحد‌های باقی مانده از طرح مسکن مهر را در کشور دارد، افزود: در خوزستان بیش از ۱۴ هزار واحد از طرح مسکن مهر دولتی باقی مانده است که نیازمند تعیین تکلیف و اتمام است.

 معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: در کل کشور حدود ۴۳ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده است که بیش از ۳۰ درصد از واحد‌های مسکن مهر ناتمام کشور در خوزستان است و اکنون در تلاش هستیم تا این واحد‌ها را در استان تعیین تکلیف کنیم.

آذرسا عنوان کرد: در جلساتی که با بانک مسکن در حال برگزاری بوده، قرار است با اولویت طرح هایی که در سطح آماده‌سازی متوقف مانده‌اند کار را پیش ببریم و با خارج‌سازی این زمین‌ها از رهن بانک، از این اراضی برای طرح نهضت ملی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اولویت دوم نیز تعیین تکلیف طرح هایی است که پیشرفت فیزیکی کمتر از ۳۰ درصد دارند تا بتوانیم با ایجاد یک پتانسیل بالقوه در این طرح‌ها، نسبت به آماده‌سازی و واگذاری آن‌ها به متقاضیان طرح نهضت ملی اقدام کنیم.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان خاطرنشان کرد: این طرح‌ها از جمله طرح هایی بوده‌اند که متقاضیان غیر موثر داشته‌اند و اکنون با ساماندهی این طرح‌ها نسبت به واگذاری این واحد‌ها به متقاضیان موثر در طرح نهضت ملی مسکن اقدام خواهیم کرد.میثم آذرسا ، با بیان اینکه خوزستان رتبه نخست واحد‌های باقی مانده از طرح مسکن مهر را در کشور دارد، افزود: در خوزستان بیش از ۱۴ هزار واحد از طرح مسکن مهر دولتی باقی مانده است که نیازمند تعیین تکلیف و اتمام است.

 معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: در کل کشور حدود ۴۳ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده است که بیش از ۳۰ درصد از واحد‌های مسکن مهر ناتمام کشور در خوزستان است و اکنون در تلاش هستیم تا این واحد‌ها را در استان تعیین تکلیف کنیم.

آذرسا عنوان کرد: در جلساتی که با بانک مسکن در حال برگزاری بوده، قرار است با اولویت طرح هایی که در سطح آماده‌سازی متوقف مانده‌اند کار را پیش ببریم و با خارج‌سازی این زمین‌ها از رهن بانک، از این اراضی برای طرح نهضت ملی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اولویت دوم نیز تعیین تکلیف طرح هایی است که پیشرفت فیزیکی کمتر از ۳۰ درصد دارند تا بتوانیم با ایجاد یک پتانسیل بالقوه در این طرح‌ها، نسبت به آماده‌سازی و واگذاری آن‌ها به متقاضیان طرح نهضت ملی اقدام کنیم.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان خاطرنشان کرد: این طرح‌ها از جمله طرح هایی بوده‌اند که متقاضیان غیر موثر داشته‌اند و اکنون با ساماندهی این طرح‌ها نسبت به واگذاری این واحد‌ها به متقاضیان موثر در طرح نهضت ملی مسکن اقدام خواهیم کرد.

 پایان پیام/

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از