حالت تاریک
جمعه, 31 فروردین 1403

طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان

طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان

مردم ولایتمدار استان شب ۲۱ رمضان مردم ولایتمدار با حضور در مساجد، حرم مطهر امامزادگان، بقاع متبرکه، مصلی ها، حسینیه‌ها و منازل مراسم احیای شب قدر را برگزار و نوای یا رب یارب زمزمه کردند.

طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان
طنین یارب یارب در مراسم‌احیا شب‌قدر در خوزستان

انتهای خبر/

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از