حالت تاریک
یکشنبه, 13 اسفند 1402
مربیان نقش اساسی در القای فرهنگ دارند

مربیان نقش اساسی در القای فرهنگ دارند

به گزارش خبرنگارشبکه اطلاع رسانی«رهیاب»حمید بنی تمیم مدیرکل ورزش و ج...

با قرآن همدم باشید

با قرآن همدم باشید

به گزارش شبکه اطلاع رسانی«رهیاب»؛شهيد موسي اسكندری يكی از شهدای دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد...

تامین گاز مایع درخوزستان

تامین گاز مایع درخوزستان

علی اصغر چاغروندی درگفتگو با خبرنگارشبکه اطلاع رسانی«رهیاب» گفت: امسال...

Image