حالت تاریک
جمعه, 25 خرداد 1403
سال‌ها آرزوی مرگ برای ایرانیان

سال‌ها آرزوی مرگ برای ایرانیان

جشن «پوریم» یکی از سنت‌های قدیمی قوم یهود است که در دهه‌های اخیر و پس از تشکیل رژیم جعلی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی، رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته است.

سگ به دریای هفتگانه مشوی! (یادداشت روز)

سگ به دریای هفتگانه مشوی! (یادداشت روز)

اسرائیل «‌پادگان نظامی» استکبار غرب در منطقه است که آمریکا به نمایندگی از دولت‌های همسو، اداره آن را بر عهده ‌دارد.

Image